Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας

Μετάφραση

– Κείμενα κάθε επιπέδου δυσκολίας και μεγάλου εύρους θεμάτων.
– Μετάφραση των project Trados Studio, Memosource και με χρήση άλλων САТ.

Διερμηνεία

– Γλωσσική υποστήριξη
– Διαδοχική διερμηνεία
– Δίγλωσση παρουσίαση εκδηλώσεων

Υψηλή ποιότητα

Τέσσερις αρχές της ποιοτικής μετάφρασης:
 1. Ατομική προσέγγιση και φροντίδα για κάθε πελάτη
 2. Χρήση των τελευταίων τεχνολογιών και των καλύτερων εργαλείων
 3. Πλήρη συμμόρφωση με τα πρότυπα
 4. Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη

Επικύρωση των μεταφράσεων

Επίσημες μεταφράσεις
 • Συμβολαιογραφική επικύρωση για χρήση στην Ρωσική Ομοσπονδία και στα προξενεία της
 • Δικηγορική επικύρωση για χρήση στην Ελλάδα
 • Επικύρωση με την προσωπική σφραγίδα

Εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα

Συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Μεταφραστών και άλλα πρότυπα

Σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τον Κώδικα Δεοντολογίας τηρώ απόλυτη εχεμύθεια και προστατεύω τα αρχεία και τις πληροφορίες που λαμβάνω από τους πελάτες, χρησιμοποιώντας το πιο αξιόπιστο εξειδικευμένο λογισμικό.

Γλώσσες

Έχω τις κατάλληλες γνώσεις και τη δυνατότητα να καλύψω πλήρως κάθε ανάγκη για έγκυρη και ορθή μετάφραση στους γλωσσικούς συνδυασμούς: Ελληνικά, Ιταλικά, Αλβανικά, Αγγλικά προς / από Ρωσικά.

Θεματολογία

Διαθέτω τις απαιτούμενες γνώσεις και την εμπειρία μετάφρασης σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων, χρησιμοποιώ τα πιο σύγχρονα λεξικά και εργαλεία. Είτε ενδιαφέρεστε για εμπορική μετάφραση, νομική μετάφραση, μετάφραση πτυχίου ή βιογραφικού, επίσημη μετάφραση εγγράφου, μετάφραση οικονομικών και φορολογικών πιστοποιητικών, ιατρική μετάφραση, μετάφραση φαρμάκων, νομική ή τεχνική μετάφραση, εγγυώμαι την ορθή και έγκυρη μετάφραση.

 • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
 • Νομικά κείμενα
 • Οικονομία
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογία, βιομηχανία
 • Ιατρική, φαρμακολογία
 • Καλλυντικά
 • Τρόφιμα και ποτά
 • Ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Γενικά θέματα
 • Πολιτισμός και τέχνη
 • Λογοτεχνία και ποίηση