Μεταφράσεις

Είδη μεταφράσεων

Γραπτή μετάφραση

– Κείμενα κάθε επιπέδου δυσκολίας και μεγάλου εύρους θεμάτων.
– Μετάφραση των project Trados Studio, Memosource και με χρήση άλλων САТ.

 

Διερμηνεία

– Γλωσσική υποστήρηξη
– Διαδοχική διερμηνεία
– Ταυτόχρονη διερμηνεία

Θεματολογία*

  • Νομικά κείμενα (καταστατικά έγγραφα, συμβάσεις, δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα, πιστοποιητικά κ.λπ.)
  • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
  • Οικονομικά (δηλώσεις, εκθέσεις, προσφορές, άρθρα και διαλέξεις κ.λπ.)
  • Τουρισμός (φυλλάδια, ιστοσελίδες, βιβλία, διαφημιστικό υλικό)
  • Τεχνολογία, βιομηχανία (οδηγίες, τεχνική τεκμηρίωση κ.λπ.)
  • Ιατρική και καλλυντικά (αναφορές, ιστοσελίδες, οδηγίες, πιστοποιητικά)
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες (ιστορία, φιλοσοφία, γλωσσολογία κ.λπ.)
  • Γενικά θέματα (επιχειρηματική, προσωπική αλληλογραφία, άρθρα, ιστοσελίδες κλπ.)
  • Πολιτισμός και τέχνη
  • Λογοτεχνία και ποίηση
* Ο κατάλογος των θεμάτων ενημερώνεται συνεχώς καθώς αποκτάται η εμπειρία.
РУССКИЙ ↔ ГРЕЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ↔ ИТАЛЬЯНСКИЙ
РУССКИЙ ↔ АЛБАНСКИЙ
РУССКИЙ ↔ АНГЛИЙСКИЙ

Качество

Высокий уровень образования, многолетняя работа в сфере перевода и постоянное
повышение квалификации гарантируют качество и скорость моих переводов.
Я сотрудничаю в высококлассными редакторами и лингвистами, которые помогают мне добиться идеального результата.

Проверка и редактирование перевода

Предоставляю услугу проверки и редактирования переводов сторонних переводчиков.
Также, при необходимости после согласования с заказчиком переводы на иностранные языки
вычитываются носителем языка – профессиональным редактором.

Заверение переводов

Возможно нотариальное заверение моих переводов для предоставления в российские и греческие органы.

Конфиденциальность

Полученные тексты и их переводы ни при каких условиях не разглашаются третьим лицам.

Порядок работы

Работа в команде

При работе над крупными проектами я привлекаю к работе и создаю команду из проверенных коллег – профессионалов высокого класса.
Всегда рада присоединиться к уже имеющейся команде и работать над проектом в полном контакте со всеми и с полной отдачей.

Сроки

Моя переводческая норма составляет 8-10 страниц в день, но в зависимости от текста и при необходимости
я могу переводить гораздо больше (до 30 страниц в день). Конечно, по специальной ставке.

Цены

Вы можете запросить цену в рублях или евро, написав на мою электронную почту.
В письме необходимо указать количество учетных страниц (1800 знаков с пробелами / 1 страница) или количество слов в исходном тексте.
При желании можно приложить фрагмент текста.

Поделиться...
Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Задать вопрос

Мы рады ответить на ваши вопросы.

Вы даете согласие на обработку персональных данных.