Μεταφράσεις

Είδη μεταφράσεων

Γραπτή μετάφραση

– Κείμενα κάθε επιπέδου δυσκολίας και μεγάλου εύρους θεμάτων.
– Μετάφραση των project Trados Studio, Memosource και με χρήση άλλων САТ.

 

Διερμηνεία

– Γλωσσική υποστήρηξη
– Διαδοχική διερμηνεία
– Ταυτόχρονη διερμηνεία

Θεματολογία*

  • Νομικά κείμενα (καταστατικά έγγραφα, συμβάσεις, δικαστικά και εξωδικαστικά έγγραφα, πιστοποιητικά κ.λπ.)
  • Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις
  • Οικονομικά (δηλώσεις, εκθέσεις, προσφορές, άρθρα και διαλέξεις κ.λπ.)
  • Τουρισμός (φυλλάδια, ιστοσελίδες, βιβλία, διαφημιστικό υλικό)
  • Τεχνολογία, βιομηχανία (οδηγίες, τεχνική τεκμηρίωση κ.λπ.)
  • Ιατρική και καλλυντικά (αναφορές, ιστοσελίδες, οδηγίες, πιστοποιητικά)
  • Ανθρωπιστικές επιστήμες (ιστορία, φιλοσοφία, γλωσσολογία κ.λπ.)
  • Γενικά θέματα (επιχειρηματική, προσωπική αλληλογραφία, άρθρα, ιστοσελίδες κλπ.)
  • Πολιτισμός και τέχνη
  • Λογοτεχνία και ποίηση
* Ο κατάλογος των θεμάτων ενημερώνεται συνεχώς καθώς αποκτάται η εμπειρία.
РУССКИЙ ↔ ГРЕЧЕСКИЙ
РУССКИЙ ↔ ИТАЛЬЯНСКИЙ
РУССКИЙ ↔ АЛБАНСКИЙ
РУССКИЙ ↔ АНГЛИЙСКИЙ

Качество

Высокий уровень образования, многолетняя работа в сфере перевода и постоянное
повышение квалификации гарантируют качество и скорость моих переводов.
Я сотрудничаю в высококлассными редакторами и лингвистами, которые помогают мне добиться идеального результата.

Проверка и редактирование перевода

Предоставляю услугу проверки и редактирования переводов сторонних переводчиков.
Также, при необходимости после согласования с заказчиком переводы на иностранные языки
вычитываются носителем языка – профессиональным редактором.

Заверение переводов

Возможно нотариальное заверение моих переводов для предоставления в российские и греческие органы.

Конфиденциальность

Полученные тексты и их переводы ни при каких условиях не разглашаются третьим лицам.

Порядок работы

Работа в команде

При работе над крупными проектами я привлекаю к работе и создаю команду из проверенных коллег – профессионалов высокого класса.
Всегда рада присоединиться к уже имеющейся команде и работать над проектом в полном контакте со всеми и с полной отдачей.

Сроки

Моя переводческая норма составляет 8-10 страниц в день, но в зависимости от текста и при необходимости
я могу переводить гораздо больше (до 30 страниц в день). Конечно, по специальной ставке.

Цены

Вы можете запросить цену в рублях или евро, написав на мою электронную почту.
В письме необходимо указать количество учетных страниц (1800 знаков с пробелами / 1 страница) или количество слов в исходном тексте.
При желании можно приложить фрагмент текста.

Поделиться...
Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print

Задать вопрос

Мы рады ответить на ваши вопросы.

Вы даете согласие на обработку персональных данных.